Acte necesare pentru încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect un bun imobil

  • Acasa
  • Acte
  • Acte necesare pentru încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect un bun imobil

Acte necesare pentru încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect un bun imobil

Note:

1. Dacă una dintre părți nu se poate prezenta personal la notariat pentru semnarea antecontractului (de ex., se află în străinătate / în provincie), ea poate fi reprezentată la biroul notarial prin procură notarială specială de o altă persoană sau de cealaltă parte. Procura se încheie la orice notar public din România sau, pentru cetățenii români aflați în străinătate, la Ambasada/Consulatul României;

2. În cazul în care imobilul este deținut în coproprietate, de exemplu, de către soți sau moștenitori, va fi necesară prezența tuturor coproprietarilor la notariat, cu excepția celui care va fi reprezentat prin procură notarială de către o altă persoană;

3. Dacă antecontractul se încheie cu privire la un imobil care face obiectul unei succesiuni care se dezbate, este necesară prezentarea unui certificat de calitate de mostenitor, iar pînă la data la care părtile stabilesc să semneze contractual de vânzare-cumpărare în formă autentică, este necesar să se dezbată succesiunea de pe urma defunctului pentru a obține certificatul de moștenitor;

4. Niciunul dintre actele originale prezentate de părți nu rămâne la notariat. După verificare, exemplarele originale sunt returnate.

5. Când promisiunea are ca obiect un imobil ipotecat, este necesar acordul scris din partea băncii doar la încheierea contractului final de vânzare, nu și la antecontract.