Servicii

Serviciile oferite de către noi sunt circumscrise sferei competentelor profesionale atribuite de către legiuitor notarului public, după cum urmează:

Redactarea oricăror înscrisuri cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor
Autentificarea înscrisurilor

Procedura succesorală notarială

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege

Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor

Darea de dată certă înscrisurilor

Primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial

Actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri

Efectuarea şi legalizarea traducerilor

Eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit

Activităţi fiduciare, în condiţiile legii

Numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special

înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;

Certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora

Procedura divorţului, în condiţiile legii

Emiterea certificatului european de moştenitor

Lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor

Emiterea titlurilor executorii notariale