Acte necesare pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare imobil

  • Acasa
  • Acte
  • Acte necesare pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare imobil (apartament, casă, teren etc.)

Acte necesare pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare imobil

În plus, pentru persoane juridice:

Note:

[1] Vânzarea se poate realiza doar dacă imobilul este întabulat.


[2] Adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari sau, după caz, datoriile față de asociație, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. În cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari, înstrăinarea apartamentului se poate face numai dacă se introduce în contract o clauză privitoare la preluarea datoriilor de către cumpărător, potirivit art. 33 alin. 2 lit. b din Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari.