Acte necesare pentru divorțul fără copii minori sau cu copii minori

  • Acasa
  • Acte
  • Acte necesare pentru divorțul fără copii minori sau cu copii minori

Acte necesare pentru divorțul fără copii minori sau cu copii minori

Note:

[1] La depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială. Însă, nu vor putea fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar să se prezinte personal la biroul notarial.

[2] În situația în care soții au copil/copii minori, soțul la care se va stabili locuinta minorului trebuie să prezinte dovada ca deține in proprietate sau folosinta locuinta în care va domicilia cu copilul/copii minori. Minorii care au împlinit vârsta de 10 ani vor fi ascultați de către notarul public.